• Storing?

  +31 (0)6 2718 7302
 • Koloniedijk 1

  7739 PA Vinkenbuurt
Winkelwagen0 Items

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Huurvoorwaarden

Download het huurcontract

Artikel 1: Wettelijke eisen
Huurder van de E-chopper dient een minimum leeftijd te hebben van 16 jaar en dient zich te legitimeren met een geldig Nederlands rijbewijs of een geldig bromfietscertificaat. De huurder dient zich gedurende de huurperiode ten allen tijde te houden aan de Nederlandse wetgeving en op Nederlands grondgebied te blijven. Huurder dient de Nederlandse verkeersregels voor snorfietsen te volgen. Hierbij wordt nadrukkelijk verzocht enkel met de E-chopper te rijden en te parkeren waar dit is toegestaan voor snorfietsen. Verkeersovertredingen en de daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de huurder. Daarnaast is het verboden alcohol, drugs en/of medicijnen (die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden) te gebruiken voor of tijdens de rit.

Artikel 2: Gebruik
Bij het ontvangen van de E-chopper krijgt de huurder een instructie over de werking van de E-chopper of E-bike. Huurder wordt geacht op een verantwoorde manier met de E-chopper of E-bike om te gaan. Opzettelijk onjuist gebruik van de E-choppers of E-bike zoals slippen, off-road rijden en/of van stoepranden rijden kan resulteren in inhouden van de borg en mogelijke andere kosten. Verhuurder is te allen tijde gerechtigd om het gehuurde na vermeend misbruik in te nemen zonder terugbetaling.

Artikel 3: Huurperiode en overschrijding van de huurperiode
De huurder is verplicht de E-chopper of E-bike terug te brengen op dezelfde locatie als waar deze is uitgegeven door de verhuurder aan de huurder. De huurperiode wordt voorafgaand aan het gebruik afgesproken. Vanaf het moment van ingebruikname is de huurder verplicht het voertuig voor de afgesproken termijn terug te brengen. Het voertuig mag slechts met toestemming van de verhuurder worden teruggebracht buiten openingstijden. Indien het voertuig niet is terug gebracht voor aflopen van de afgesproken huurperiode, wordt er € 20,- per ingaand uur in rekening gebracht aan de huurder.

Artikel 4: Borg
De huurder dient de borg contant te voldoen. De borg bedraagt € 50,= per E-Chopper of E-bike met een maximum van € 250,= per reservering. Deze borg krijgt de huurder terug, als de E-chopper in dezelfde staat als bij ontvangst teruggebracht wordt. De verhuurder is gerechtigd het bedrag van een eventuele schadevergoeding met de betaalde borgsom te verrekenen. Wanneer borg niet toereikend is, worden er extra kosten in rekening gebracht.

Artikel 5: Schade en aansprakelijkheid
Het gebruik van de gehuurde E-chopper is geheel op eigen risico. Verhuurder is niet aansprakelijk voor welke vorm van schade dan ook ontstaan gedurende de huurperiode aan huurder, derden en/of goederen. Bij schade aan de gehuurde E-chopper is de huurder aansprakelijk, tenzij er sprake is van bewijsbare schuld door derden en de aansprakelijkheid bij een derde belegd kan worden. Bij schade dient de verhuurder te allen tijde ingelicht te worden en dient een schadeformulier ter plekke ingevuld te worden. De huurder zal de kosten van herstel, waaronder die van beschadigde onderdelen, aan de verhuurder vergoeden. Alsmede bij verlies van sleutels zullen de kosten in rekening worden gebracht bij de huurder.

Artikel 6: Verzekering
Voor schade aan derden zijn de E-choppers W.A. verzekerd. Dit betekent dat er bij schade aan derde een eigen risico van € 500,- per gebeurtenis is, welk bedrag voor rekening van de huurder komt.

Artikel 7: Diefstal
Bij parkeren dient de huurder de sleutels uit het contactslot te halen. De huurder is er voor verantwoordelijk dat de E-chopper of E-bike altijd in het zicht staat en hij/zij zal er voor zorgdragen dat deze niet wordt gestolen. Bij diefstal/vermissing is de huurder aansprakelijk voor de dagwaarde van de E-chopper of E-bike.

Artikel 8: Onderverhuur
Het is huurder en medehuurders niet toegestaan de E-chopper of E-bike aan derden in gebruik of onderhuur af te staan ofwel de huurrechten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen. Alleen personen die in de huurovereenkomst als bestuurder zijn aangeduid, mogen het voertuig besturen.

Artikel 9: Actieradius

De maximale afstand van de E-chopper of E-bike is 45 km. De huurder wordt geacht zich hieraan te houden. Indien de accu leeg raakt door het overschrijden van de maximale afstand, worden er ophaalkosten á € 50,- in rekening gebracht.

Artikel 10: Staat van het voertuig
Huurder verklaart de E-chopper of E-bike in goede staat te hebben ontvangen. Wanneer schade wordt geconstateerd bij aanvang van de huurperiode wordt dit schriftelijk vastgelegd door middel van een schade opnameformulier. Verhuurder wordt geacht de E-chopper in dezelfde staat terug te brengen.

Artikel 11: Foto's
Bij het boeken van een E-chopper toer geeft de klant van E-Yellow toestemming om de gemaakte foto’s te gebruiken voor zakelijke en commerciële doeleinden zoals, blog, portfolio, social media en eventueel toekomstige activiteiten. Mocht u hier niet mee akkoord gaan, dan moet u dit voor die tijd duidelijk en schriftelijk of per mail aangegeven worden aan E-Yellow. 

Onderstaand vindt u een prijslijst voor het vervangen en herstel van de meest voorkomende schades:

 • Schade aan voorband door overtreding gebruiksregels/huurvoorwaarden: € 100,00
 • Schade aan achterband door overtreding gebruiksregels/huurvoorwaarden: € 100,00
 • Deuk: € 50,00
 • Knipperlicht: € 15,00
 • Spiegel: € 15,00
 • Spatbord: € 70,00

** Voor aanvang van de E-Chopper of E-bike tocht bent u verplicht het huurcontract te ondertekenen voor akkoord.

Vrijgezellenfeest - Bedrijfsuitje - Gezinsuitje - Vriendenuitje - Personeelsuitje - Familieuitje - Vrijgezellenuitje 

Adresgegevens

Contactgegevens

Sitemap

 • Storing?

  +31 (0)6 2718 7302
 • Koloniedijk 1

  7739 PA Vinkenbuurt